Kam můžete přijít?

Čtvrtek 7.6.

Olomouc, Galerie U Mloka
Blum nám poví jak je to s tuzemskou ochranou zvířat, Martin počte své zvířecí bajky, ryba vřesu zarapuje a in bona fide zahrají zvířecí rock, který skládal mluvící pes

Pátek 8.6.

Napajedla, For the animals fest, bar Malina
zahrajou Under the Surface, Nervus Vagus, Dukes of Vattenhal,
Vas Szuszanne, Smích Hyen, Flowers for Whores

Praha, 007
zahrajou Thou (us), Ressurections, Hexis (dk).

Ostrava, Plan B
zahrajou I love 69 popgejů, Tehanu, Einzpastordan plus Osvaldova přednáška.

Kolín, Loď
zahrajou Cocoon, Kontroll ad. info přibude

Brno, Boro (?)
zahraje UNNA ad. info přibude

Sobota 9.6.

Opava, Jam
zahrajou Illegal illusion, Social Party, The Pure Cityzen,
Underground Theatre ad. info přibude

Rožnov, Vrah
Distax (crust - Poprad-Svit)
...?

orel: "pane doktore, bolí mě křídlo..."
veterinář: "ale pane, vy nejste opravdový orel, to je jenom přezdívka..."

Benefit na otevřenou záchranu zvířat

Protože máme v hlavách kromě holek v plavkách a kluků z posilky taky něco málo navíc (a vy možná taky), rozhodli jsme se, spolu s některýma kámoškama a kámošema, udělat benefiční akci na podporu aktivit, které mají náš nejhlubší respekt.

Co je to zvíře a jeho práva?

„Práva zvířat je filosoficko-právní koncept, který přisuzuje zvířatům etické a právní nároky, kterým se běžně těší jen lidé. Obhájci práv zvířat zastávají různé koncepce, shodují se však v tom, že zvíře jakožto bytost schopná emocí a vnímání bolesti nesmí být považováno za majetek člověka a pouhý prostředek k prosazení jeho zájmů.“
(z Wikipedie)

V kontextu, který nás zajímá, jde nejzákladnější a nejnespornější z těchto nároků. Tím rozumíme: právo na statut živé bytosti a z něj vyplývající zacházení, tj. zajištění vzhledem k přirozeným nárokům toho kterého zvířecího druhu přiměřených životních podmínek.

Problém spočívá v tom, že ne všechna zvířata mají takové štěstí, jako kachnička, které se ujal náš technický odborník Peťo:

Denní realitou života obrovské části populace našich zvířecích kámošů jsou podmínky svým šílenstvím srovnatelné snad jedině s koncentrákama. Svědectvím o tom je třeba film Earthlings

O co jde?

Existuje nejedna forma praktické realizace zvířecích práv. Nás zajímá tzv. open rescue activity. Jedná se o formu přímé akce, jejímž cílem je osvobození zvířat, která žijí v nepřijatelných podmínkách, dokumentace toho, jak s nimi bylo zacházeno a především zajištění podmínek adekvátních.

video

Jak to vidí Blum?

Hnutí na osvobození zvířat má mnoho podob. Od prosazování legislativních změn až po přímou akci. Nedílnou součástí jsou
i takzvané otevřené záchrany zvířat neboli Open Rescue. Jedná se
o přímou akci bez masky, tedy aktivisté a aktivistky neskrývají svou identitu jako je tomu třeba u většiny akcí Animal Liberation Front
(dále ALF).

ALF není jak by se mohlo zdát organizace, ale pod tímto názvem najdeme celé hnutí. Základní aktivitou ALF je přímá akce - vysvobození zvířat z míst, kde nemohou naplňovat své základní životní touhy
a potřeby (tedy farmy, laboratoře apod.) a je jím poskytnut prostor pro uskutečnění skutečného svobodného života. Dále pak působení ekonomických škod firem a korporacím zneužívající životy zvířat. Důležitou prací skupin ALF je dokumentace života tzv hospodářských zvířat. Přitom je zde kladen maximální důraz, aby při těchto akcích nebylo ublíženo ani zvířatům ani člověku.

Otvřené záchrany mají kořeny v Austrálii a jako první s touto metodou přišla v roce 1999 Patty Mark. Následně se otevřené záchrany rozšířily na Nový Zéland, do USA, Německa a také do Česka. Aktivisté
a aktivistky otevřených záchran se nikterak nedistancují od Animal Liberation Front, naopak se k tomuto hnutí velmi často hlásí. A zde se taky nabízí jeden ze základních bodů obhajoby otevřené přímé akce. Slovy aktivisty Michala Kolesára to jde shrnout asi takto:

„Je důležité dělat přímé akce, ale stejně důležité je mluvit o tom, proč je děláme. Mluvit o tom, že není normální, když jsou na takových
a podobných místech držená zvířata, v takových podmínkách a za takovým účelem, ale to, že jsme je z těch míst odnesli, normální je.„

Výhodou vystoupení z anonymity je tedy nejen možnost tyto aktivity otevřeně obhajovat, ale také jednodušší přístup k veřejnosti. Přeci jen je možné očekávat jinou reakci na někoho konkrétního než na člověka v masce.

Mnoho lidí nepovažuje činnost ALF a otevřené záchrany za legitimní způsob pomoci zvířatům a prosazují spíše umírněnější cestu apelu na změnu konzumních návyků a legislativní opatření. Svůj názor ať si udělá každý sám. Můžeme diskutovat o prospěšnosti či škodlivosti ALF pro hnutí za osvobození zvířat, ale těm zachráněným zvířatům život už nikdo nevezme.

Michal Kolesár v průběhu několika let navštěvoval v rámci investigací farmy tzv. hospodářských zvířat. Pořizovat fotografie a videa mu ale přišlo málo, a tak se rozhodl při těchto návštěvách nějaké zvířata
s sebou vzít, najít jim domov, kde mohou spokojeně žít do jejich přirozené smrti.

Výtěžek z celé akce půjde u převážné části na aktivity Michala Kolesára.

zpět na MMM